Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Pressackreditering

Vill du som journalist eller fotograf ackreditera dig till någon av Stockholmsmässans mässor?

Ackrediteringen online är stängd.
För sen anmälan, kom till Stockholmsmässans presscenter under mässdagarna eller maila till press@stockholmsmassan.se.


Vår presservice riktar sig till den arbetande pressen, som vi med glädje försöker hjälpa på alla sätt. Intresset från media är stort för våra mässor och evenemang. För att skapa bra arbetsmöjligheter för representanter för media har vi skärpt reglerna för ackreditering. Ackreditering gäller endast arbetande press inte annonssäljare, PR-konsulter eller annan personal som inte arbetar redaktionellt.

Stockholmsmässan ackrediterar journalister, bloggare och fotografer som kan visa upp något av följande:

Giltigt SIS-märkt press ID-kort
Aktuellt intyg från uppdragsgivare
Tre artiklar eller inlägg inom aktuellt ämne från det senaste året

Om du som bloggare vill bli ackrediterad, behöver du uppge namn på bloggen samt antal följare i ett separat e-mail till oss, press@stockholmsmassan.se.