Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

ABC Seglarskola & Båtskola

Vi finns i monter A04:15

Hitta oss på kartan

ABC Seglarskola & Båtskola 2017

ABC Seglarskola & ABC Båtskola är Sveriges i särklass mest namnkunniga marina utbildningsföretag. ABC erbjuder kurser inom praktisk segling och motorbåtsmanövrering samt teori- och praktikkurser till sjöss i navigering. Ingen annan aktör kommer i närheten av det antal kursdeltagare som ABC utbildat ombord till sjöss i över 45 år. ABC bedrivs som ett familjeföretag genom syskonen Per Roald och Ulrica Roald, båda utbildade pedagoger verksamma inom grundskola, gymnasium och högskola. ABC har alltid strävat efter att ha unga instruktörer med lust och entusiasm för kunskapsförmedling. Det skall vara tillåtet på kurs ombord att göra fel, därför har ABC stabila och robusta skolbåtar.

Seglarkurser Vuxna:

Weekendkurs 1 dagkölbåt (även jolle). Maxkurs 10 timmar.

Weekendkurs 2 dagar Seglarskurs kölbåt (även jolle). Weekendkurs 3 dagar Seglarskurs kölbåt (även jolle). Weekendkurs 5 dagar Seglarskurs kölbåt (även jolle). 2 dagars jollekurs för vuxna. 5 dagars jollekurs för vuxna. Skärgårskurs 3 dygn (Seglarkurs inkl navigation). Skärgårdskurs 4 dygn (Seglarkurs inkl navigation). Skärgårdskurs 5 dygn (Seglarkurs inkl navigation). Kombikurs Segling Steg 1+2. Weekendkurs + skärgkurs.Kombikurs Segling Steg 2+3. Skärgkurs + Weekendkurs. 6 eller 7 dygn. Kombikurs (2 kurser i följd) ger 20% rabatt på den dyrare delkursen. Privatkurser.

Seglarkurser Ungdom:

Sailing Camp 7 dygn (Seglarkurs inkl navigation). Sailing Camp 5 dygn (Seglarkurs inkl navigation).

Seglarläger Barn:

Seglarläger 5 eller 10 dagars (dagläger).

Motorbåtskurser Vuxna & Ungdom:

Motorbåtsmanövrering 5 tim.

Motorbåtsintyg 2 dag. Manöverintyg Högfartsbåtar. Privatkurser.

Navigationskurser Vuxna

& Ungdom:

Förarintyg inkl sjöpraktik-manövrering-navigarein. 2 dag. 20 tim. Kustskepparintyg inkl sjöpraktik-mörkernavigering. 2 dag. 20 tim. Navigationskurs Förar + Kustskepparintyg 2+2 dag inkl båtpraktik och mörkernavigering.

Representerade företag

ABC Båtskola, ABC Marina SALTSJÖ-DUVNÄS, ABC Seglarskola, Per Roald

Våra varumärken

ABC Marina SALTSJÖ-DUVNÄS, ABC Seglarskola, ABCBåtskola

Kategorier

ABC Seglarskola & Båtskola

Stallvägen 1

131 50 Saltsjö-Duvnäs

Tel: 070-7789445

abc@abcseglarskola.se